Diensten - Zakelijk

Inleiding

Veel bedrijven maken gebruik van onze zakelijke dienstverlening. Het is gebleken dat het inschakelen van een particulier recherchebureau veel voordelen heeft. Wij werken uiteraard zeer discreet, zodat u geen onnodige imagoschade oploopt. Slechts in overleg met de opdrachtgever treden wij naar buiten met een zaak om het doel te dienen. U als klant heeft altijd de regie over de zaak, aangezien u altijd inspraak blijft houden in onze aanpak. Indien mogelijk worden onderzoekshandelingen vooraf uitvoerig aan u uitgelegd. Bij deze uitleg wordt aandacht gegeven aan de voor- én nadelen van de te nemen stappen. Wij behandelen u als een waardevolle klant en niet als een nummer, wat vaak het geval is bij veel (overheids-)diensten. Ons doel is om uw belangen optimaal te blijven behartigen middels het verrichten van daadkrachtig en deskundig onderzoek enerzijds, en het uitvoerig adviseren in allerhande zaken anderzijds.

Diensten zakelijk

 • Onrechtmatig ziekteverzuim
 • Pre-employmentsonderzoek
 • Verhaalsonderzoek
 • Beoordelen bestuderen (straf)dossier
 • Backgroundcheck personen/bedrijven/organisaties
 • Onderzoek naar chantage/afpersing
 • Confrontatiegesprekken middels verhoor / interview
 • Onderzoek naar diefstal/oplichting/fraude
 • Concurrentie -en/of relatiebeding
 • Bedrijfsspionage
 • Presentaties/voorlichting
 • Forensisch Digitaal en Tactisch onderzoek
 • Internet Rechercheren
 • Persoonsbeveiliging

Wat kan ik voor u doen?

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek zullen wij samen met u als onderneming een probleemanalyse maken om vast te stellen wat het feitelijke probleem is waarmee u wordt geconfronteerd. Aan de hand van deze probleemanalyse zal samen met u een doelstelling worden geformuleerd. Het is voor ons ook van belang om duidelijk te krijgen wanneer u de zaak als afgerond beschouwt. Indien gewenst of indien nodig vanwege de complexheid van de zaak, kan er nog een plan van aanpak worden gemaakt. Zo krijgt u een duidelijk beeld over de afspraken die er worden gemaakt. Vaak komt er ook alleen een advies voort uit een intakegesprek. Aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Neem contact op

Een tip of informatie?

Heeft u misschien een tip of informatie voor een bepaalde zaak? Dan kunt u altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen.