Jos Brech (55) officieel verdachte in zaak Nicky Verstappen

Onderstaand een weergave van zaken rondom Jos Brech die inmiddels officieel als verdachte wordt aangemerkt in de zaak Nicky Verstappen. Als particulier recherchebureau JohnV-Detectives hebben ook wij vaker te maken met vermissingszaken. Onderstaand een samenvatting zoals wij naar deze zaak kijken. 

Tijdens een persconferentie in het hoofdbureau van de politie eenheid Limburg werd door de hoofdofficier van het openbaar Ministerie Mr. Eland, de eenheidschef politie Limburg mw. I. Schäfer-Poels en teamleider van de politie eenheid Oost Nederland F. Schellinkhout in bijzijn van de gezinsleden van Nicky Verstappen, vergezeld door misdaadverslaggever Peter R. de Vries, bekend gemaakt dat er een 100% DNA match is in de zaak Nicky Verstappen. Daar waar eerder het aantal verschenen mannen voor afgifte van hun DNA tegenviel blijkt dan nu toch een doorbraak te zijn. De verdachte Jos Brech viel met name op omdat hij juist geen DNA had afgegeven ondanks een uitnodiging. Ook bleek destijds bij het onderzoek Jos Brech te zijn aangesproken door mensen van de Marechausse die de PD bewaakten. Destijds was er nog geen aanleiding Jos Brech aan te merken als verdachte en ging hij langere tijd door voor passant/ getuige tot nu in juni 2018 zijn DNA dus gematcht werd met het DNA wat aangetroffen werd op Nicky Verstappen. In elk geval wil de politie nu weten van deze Jos Brech hoe hij kan verklaren dat zijn DNA op Nicky terecht is gekomen.

Op 11 augustus 2018 was het precies 20 jr geleden dat Nicky dood werd aangetroffen op de Brunsummerheide.

Naar nu bekend is er sprake van een 100% match met de DNA sporen die 20 jaar geleden werden veiliggesteld en het DNA van de genoemde Jos Brech. Deze conclusie staat onomstotelijk vast nu uit verschillende lijnen deze bevestiging van het DNA aangetoond is kunnen worden.

JOS BRECH INTERNATIONAAL GESIGNALEERD

Door de politie werd bekend gemaakt dat Jos Brech inmiddels Internationaal staat gesignaleerd middels een zogenaamd  Dit betekent concreet dat bij opsporingsdiensten de naam Jos Brech meteen alle alarmbellen moet laten rinkelen wanneer die naam ter controle wordt ingevoerd in een systeem. Hopelijk is men wereldwijd dan ook alert en kijken zoveel mogelijk mensen uit naar hem.

Onderzoek

De man is vanaf 1998 opgenomen in het politiedossier. Hij was één van de passanten die in de nacht van 11 op 12 augustus 1998 op de Brunssummerheide aanwezig is geweest. Zijn gegevens zijn toen genoteerd. Om die reden is hij eind 2017 door de politie benaderd vanwege het 1-op-1 DNA-afname traject. Hij gaf geen gehoor aan de oproepen die hij kreeg.

In het kader van de vermissingszaak zijn door een ander politieteam buiten Limburg persoonlijke goederen van de man voor DNA-onderzoek ingezonden naar het NFI. Daarnaast heeft het onderzoeksteam Nicky Verstappen ook persoonlijke spullen van de man naar het NFI gezonden. Er werd door het onderzoeksteam ook DNA van twee verre verwanten van de man ingestuurd.

Op 8 juni jl. berichtte het NFI dat de DNA-profielen uit het vermissingsonderzoek en het onderzoek Nicky Verstappen en de profielen van de verre verwanten van de man overeenkwamen met de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen.

Voor het onderzoeksteam stond toen vast dat deze man de donor is van de verdachte sporen.

Vanaf dat moment heeft deze man de status verdachte in het onderzoek gekregen. Het politieonderzoek richtte zich vervolgens op het vinden van hem.

 

Bezigheden Jos Brech

Jos Brech woonachting in Veendam, is geboren op 29 oktober 1962. Hij verbleef  toendertijd bij zijn moeder in Simpeldveld. Naar verluidt zou hij geen relatie hebben en alleen door het leven gaan. Naar men zegt is Jos behoorlijk in zelfzelf gekeerd.  Hij is zich op enig moment gaan bezighouden met Bushcraft en is daar zeer deskundig is. Bushcraft is de oorspronkelijk term voor met name een scala aan overlevingstechnieken in een bepaalde wildernis (specifiek in de zogeheten bush). In bredere zin wordt de term inmiddels gebruikt voor het (over)leven in, van en met de natuur, met tevens respect voor die natuur. Of hij dit is gaan doen om daarmee van de buitenwereld gescheiden te kunnen blijven is een vraag, zeker nu blijkt dat hij mogelijk al jaren met deze enorme schuldenlast op zijn schouders rondloopt.

JOS BRECH vermist sinds 20 februari 2018

Het laatste contact wat er is geweest met Jos Brech was 19 februari 2018 toen hij zich met ander bushcrafters in een basiskamp had getroffen. Dit betrof het basiskamp Old Crow in Saint Marie-Aux Mines in (68160) Frankrijk. Daar werd hij de laatste keer gezien. Andere bushcrafters die hem daar de laatste keer zagen wisten te vertellen dat Brech naar Duitsland wilde maar binnen 3 weken terug naar Nederland wilde gaan waar hij nooit aankwam. Het gebied waar Jos zich toen bevond betrof de Vogezen, een Duits gebied aan de Franse zijde. Brech zou naar Wissembourg willen. Men schat zo in dat hij nooit rechtstreeks daar naar toe zou gaan maar juist afwijkende paden en wegen daarheen zou nemen.De wandelsroutes die hij “ruim” zou volgen betrof de wandelroutenummers GR53 – GR531 en GR532. Ook was Brech regelmatig online bij diverse bushcraft sites o.a. OAKLEAF en was zijn moeder in die tijd ziek waar hij absoluut naartoe wilde gaan. Daarnaast was Brech voorzover bekend niet in het bezit van een mobiele telefoon waardoor hij moeilijk vindbaar was, mocht hij dat willen om niet gevonden te worden nu. Brech maakt naast lopen ook gebruik van het openbaar vervoer.

WAAR IS JOS BRECH?

Kijkend naar de casus als oud politieman-rechercheur zal zeker met meerdere scenario’s rekening worden houden. Zo kan het zijn dat Brech nog steeds in een voor hem als bushcrafter bekend en vertrouwd gebied aanwezig is waar hij zich kan schuil houden. Mogelijk heeft hij daartoe een andere identiteit aangenomen en mogelijk zijn uiterlijk veranderd of laten veranderen. Niemand heeft hem nog gezien of gesproken na 19 februari 2018. Brech zou kunnen weten dat hij geen gehoor heeft gegeven aan de oproep voor het afstaan van DNA. Mogelijk heeft de familie hem van een dergelijke oproep verteld.  Zijn afwezigheid bij het afgeven van DNA veroorzaakte mede extra aandacht voor hem had.  mede nu hij bekend is met het feit dat hij al 2 keer is verhoord als getuige en is gezien in de buurt van de plaats delikt waar hij als passant werd gesignaleerd. Ook niet uitgesloten is dat Brech naar het buitenland is vertrokken al dan niet onder een andere identiteit. Het ligt voor de hand dat hij dan kiest voor een land waarmee door Nederland geen uitleveringsverdrag is gesloten. Immers sinds februari heeft hij tot het moment dat hij officieel verdachte werd of zelfs het moment dat de politie gericht naar hem is gaan zoeken, de nodige tijd gehad om te vertrekken met onbekende bestemming. Pas vanaf het bekend worden omtrent de 100% DNA match is Brech officieel als verdachte aangemerkt en is dat ook het moment waarop hij formeel internationaal gesignaleerd kon worden. Hierbij moet een kanttekening worden gemaakt dat in het kader van diens vermissing er wel een of andere andere aandachtsvestiging op zijn naam werd gevestigd bij de (opsporings)diensten in binnen-en/of buitenland.

 

WAS BRECH (ON)TERECHT ONVOLDOENDE IN BEELD DESTIJDS ? 

zie onderstaande krantenartikel (Bron: Digitale Opsporing Horst)

"Man pleegde ontucht met tienjarigen"

Op de voorpagina van het Limburgs Dagblad van 8 juli 1985 is het navolgende artikel te lezen:

“Beek – Een man uit Simpelveld heeft tegenover de Rijkspolitie in Beek bekend dat hij ontucht met kinderen heeft gepleegd. Hij zou dat vrijdagmiddag met twee 10-jarige jongens uit Wijhnandsrade in het Wijnandsraderbos hebben gedaan. De kinderen namen deel aan een speurtocht. 

Verleden jaar augustus zou hij in Wijlremet twee minderjarige jongens uit die plaats ontucht hebben gehad.

Nadat tegen hem proces-verbaal was opgemaakt werd hij weer op vrije voeten gesteld” 

HAD DE POLITIE TOEN BETER MOETEN WETEN ?

Indien vorenstaande artikel betrekking heeft op Jos Brech, hetgeen men in 1998 wel mogelijk wel had kunnen weten dan zouden er enkele kritische vragen geformuleerd kunnen worden. De optelsom van vorenstaande feiten: zedenverleden wat hij zelf heeft bekend, gesignaleerd op of nabij de PD en andere randfactoren, dan zou de politie en justitie hebben kunnen toewerken naar de bekende 0+0+0=1 VERDACHTE. Met die wetenschap zou dan veel ellende voor de nabestaanden bespaard kunnen zijn gebleven. Nu wordt natuurlijk begrijpelijk gesproken “met de wetenschap van nu hadden we toen dingen anders gedaan” , echter had men toen niet KUNNEN of moeten WETEN ? Hoe dan ook, laten we de energie in het vinden van Jos Brech steken.