N

benadeelden hebben weinig vertrouwen in (brand) onderzoek door politie

Op 7 september 2018 werden een 10-tal ondernemers welke waren gevestigd in een bedrijvenverzamelloods te Panningen opgeschrikt door een grote brand welke de gehele loods vernietigde.  Door de politie werd al vrij (te) snel de conclusie getrokken dat er geen sprake zou zijn van brandstichting en sporen door de hitte vernietigd zouden zijn.

Anders werd de situatie toen de door benadeelde Hans Verbugt ingeschakelde privédetective John Vullers en later 2 particulier onderzoekers welke via de verzekering werden ingeschakeld ( I-tek te Veghel en van Stekelenburg te Breda) onderzoek deden en tot een geheel andere conclusie kwamen: WEL sprake van BRANDSTICHTING.

De uiteindelijke onderzoeksgegevens werden middels een rapportage aangeleverd bij de politie waarna men alsnog besloot om onderzoek te doen naar deze brand. Daarna bleef het stil… veel te stil vanuit de politie.

De benadeelden organiseerden op 3 oktober j.l. een bijeenkomst waarbij ook de politie werd uitgenodigd. Helaas lieten deze op het laatste moment verstek gaan. Door privédetective John Vullers werd nog getracht de politie ervan te doordringen wel aanwezig te zijn maar dit mocht niet baten. Gedurende die bijeenkomst bleek dat nu ruim een maand later, nog geen enkele benadeelde persoonlijk was benaderd door de politie.  Tot dat moment was er ook nog geen recherchecapaciteit beschikbaar geweest voor dit onderzoek zo werd door de politie aan Vullers medegedeeld. Het gegeven dat  het onderzoek nu (nog) vanuit een Robuust Basis Team werd verricht betekende concreet dat het onderzoek tussen andere werkzaamheden en verplichtingen door (zoals noodhulpdiensten etc) zou moeten worden verricht.   

Besloten werd dat alle benadeelden aangifte gingen doen ter zake brandstichting hetgeen voor velen het eerste contact met de politie was in deze zaak. 

Dat de politie communiceert dat gedegen onderzoek tijd kost en er geen inhoudelijke mededelingen gedaan kunnen worden zijn dooddoeners, zo zeggen de benadeelden. Ze staan niet te wachten op de inhoudelijke terugkoppeling van resultaten maar willen meegenomen en waar nodig hun vragen beantwoord zien. 

Naar mening van privédective John Vullers hanteert de politie te zeer een houding gebaseerd op onmogelijkheden en wordt niet gekeken naar mogelijkheden die er ondanks alle beperkingen van privacy WEL zijn. Het lijkt zeer op koud watervrees en vooral de deur dicht houden. Dat betekent dat er niets ongewenst naar buiten gaat maar ook dat er niets naar binnen komt. De burger, in deze de benadeelden haken af en zeggen dan hun vertrouwen op.  Wat is er op tegen om te zoeken naar publiek private samenwerking aldus Vullers. De juridische mogelijkheden zijn er en daarnaast hebben veel particulier onderzoekers vaak een langdurige politie achtergrond met veel opsporingservaring.  Gemiste kans aldus Vullers.  

Op 19 oktober 2018 werd door de Limburger, L1 radio en SBS6 Hart van Nederland aandacht besteed aan deze situatie.

 

Zie ook:

Gedupeerden brand Panningen doen aangifte 

brandoorzaak niet te achterhalen 

Politie en privedetective onderzoeken brand

SBS6 Hart van Nederland uitzending 20-10-2018